ÚPRAVA OLOMOUCKÉHO PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU − 4. ETAPA

Harmonogram

Dnes je 18.1.2019 a tento měsíc pracujeme na:

Harmonogram stavebních činností v letech 2009 - 2010

Stavební část 2009 2010
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
Příprava území                     
Demontáž VO                     
Snesení kolejiště DPMO                     
Demontáž trakčního vedení DPMO                     
Demontáž přípojky NN                     
Oplocení staveniště                     
Kanalizace                     
Vodovod                     
Plynovod                     
Přeložka VN ČEZ                     
Přeložka NN ČD                     
Přeložka SLP ČD                     
Úpravy tvárnicové trati O2                     
Přeložky SLP O2                     
Rozvody NN 0,4 kV                     
Veřejné osvětlení                     
Kamerový systém MP                     
Přípojky zastávek MHD                     
Osvětlení nástupních hran zastávek                     
Provizorní propojení kolejiště                     
Provizorní propojení troleje                     
Tramvajová trať                     
Trolejové vedení                     
Řídící systém a ohřev výhybek                     
Provizorní zastávky TRAM Kosmonautů                     
Kamerový systém DPMO                     
Vozidlová komunikace veřejná                     
Vozidlová komunikace MHD                     
Komunikace a plochy pěší                     
Komunikace a plochy na pozemku ČD                     
Provizorní chodník                     
Úprava komunikací po objížďkách                     
Provizorní řešení ploch pro provoz MHD                     
Přechodné dopravní značení po dobu výstavby                     
Trvalé dopravní značení                     
Parkoviště u pošty                     
SSZ křižovatky K 1                     
SSZ křižovatky K 2                     
Nadřazený systém                     
Informační systém                     
Elektronický informační systém MHD                     
Telematické zařízení                     
Přístřešky a vybavení zastávek DPMO a IDSOK                     
Mobiliář                     
Veřejná zeleň