ÚPRAVA OLOMOUCKÉHO PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU − 4. ETAPA

KontaktyObjednatel:

Statutární město Olomouc

Statutární město Olomouc
Horní náměstí
779 11 Olomouc

TDI – Ing. Mankovecký, p. Glejtek

Zhotovitel:

Skanska DS a.s.

Skanska DS a.s
Bohunická 133/50
619 00 Brno

závod 75 – Olomouc
stavbyvedoucí - Ing. Dohnal

Generální projektant:

Stavoprojekt Olomouc

Stavoprojekt Olomouc a.s.
Holická 31
772 00 Olomouc

Hlavní inženýr projektu – Ing. Vrublovský

koordinátor BOZP:

Vít Špilháček
Ecological Consulting a.s.
mobil: 739 377 036

koordinátor pro styk s veřejností za SMO:

Josef Červinka
mobil: 602 158 991
e-mail: jozka.cer@seznam.cz

mluvčí objednatele:

Mgr. Ivan Rašťák (mluvčí MmOl)
tel.: 585 513 299
mobil: 606 746 712

TDI:

Ing. Petr Mankovecký (MmOl - OI)
tel.: 585 513 458
mobil: 724 846 277

stavbyvedoucí:

Ing. Stanislav Dohnal
Skanska DS a.s.
tel.: 585106111
mobil: 737 257 013

mluvčí zhotovitele:

Mgr. Leoš Verner
Skanska DS a.s.
mobil: 737 257 898

projektant:

Ing. Jiří Vrublovský
Stavoprojekt Olomouc a.s.
tel.: 585 531 217