ÚPRAVA OLOMOUCKÉHO PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU − 4. ETAPA

Novinky

Archív novinek

10.6.2010 Plán prací na stavbě pro týden 14. 6. až 18. 6. 2010

 • betonové, zámkové dlažby na tř. Kosmonautů
 • dlažby z drobné žulové mozaiky ploch pro pěší
 • dlažba přechodu na rondelu Jeremenkova-Blanická
 • vodorovné dopravní značení vozovek
 • osazování svislého dopravního značení
 • ukončení zkušebního provozu infobodu, SSZ křižovatek a veřejného osvětlení
 • kompletace mobiliáře a vegetačních úprav
 • celkový úklid prostoru stavby
 • slavnostní otevření stavby pro veřejnost dne 17.6.2010

4.6.2010 Plán prací na stavbě pro týden 7. 6. až 13. 6. 2010

 • frézování vozovky a nové živičné vrstvy na Jeremenkově ulici
 • dlažby betonové u České pošty a na tř. Kosmonautů
 • žulové dlažby z mozaiky na tř. Kosmonautů u polikliniky ČD
 • osazení nádob a výsadba stromů, plošné vegetační úpravy
 • odkopy pro vozovku,podkladní vrstvy, odvodnění a obrubníky druhé části rondelu Blanická
 • kompletace prvků městského mobiliáře
 • kompletace veřejného osvětlení na celé stavbě
 • zkušební provoz SSZ křižovatek a informačního bodu
 • osazování prvků trvalého dopravního značení

28.5.2010 Plán prací na stavbě pro týden 31. 5. až 6. 6. 2010

 • frézování vozovky a nové živičné vrstvy na Jeremenkově ulici
 • dlažby z drobné žulové mozaiky ploch pro pěší
 • dlažby betonové u pošty a na Masarykově třídě
 • podkladní vrstvy a žulové dlažby na tř. Kosmonautů u polikliniky ČD
 • osazení nádob a výsadba stromů, plošné vegetační úpravy
 • osazování stožárů veřejného osvětlení na rondelu Blanická
 • odkopy pro vozovku, podkladní vrstvy, odvodnění a obrubníky druhé části rondelu Blanická
 • kompletace prvků městského mobiliáře
 • kompletace přístřešku zastávky u RCO
 • zkušební provoz SSZ křižovatek a infobodu
 • osazování prvků trvalého dopravního značení

22.5.2010 Plán prací na stavbě pro týden 24. 5. až 30. 5. 2010

 • zemní práce, podkladní vrstvy z kameniva a KSC ploch pro pěší - tř. Kosmonautů.
 • dlažby z drobné žulové mozaiky včetně slepeckých úprav
 • dlažby betonové chodníků Masarykova a Jeremenkova
 • dlažba z kostky do betonu vjezdu do Sidie
 • pokládka živičných vrstev vozovky na Jeremenkově ulici - rondel Blanická
 • montáž obrubníků dělícího ostrůvku a rondelu u Blanické ulice
 • zkušební provoz digitálních LED panelů infobodu
 • zkušební provoz SSZ obou nových křižovatek
 • kompletace přístřešku zastávky naproti objektu RCO
 • veřejné osvětlení na okružní křižovatce Blanická
 • montáž prvků městského mobiliáře
 • výsadba stromů a plošné úpravy veřejné zeleně

14.5.2010 Plán prací na stavbě pro týden 17. 5. až 23. 5. 2010

 • podkladní vrstvy z kameniva a KSC ploch pro pěší
 • dlažby z drobné žulové mozaiky
 • dlažby betonové zastávek MHD
 • dlažba z kostky do betonu vjezdu do Sidie
 • pokládka živičných vrstev vozovky na Jeremenkově ulici
 • montáž obrubníků zastávky a rondelu u Blanické ulice
 • zkušební provoz digitálních LED panelů infobodu
 • zkušební provoz SSZ obou nových křižovatek
 • kompletace přístřešku zastávky naproti objektu RCO
 • veřejné osvětlení na okružní křižovatce Blanická
 • montáž prvků městského mobiliáře
 • výsadba stromů a plošné úpravy veřejné zeleně

7.5.2010 Plán prací na stavbě pro týden 10. 5. až 15. 5. 2010

 • odkopy a podkladní vrstvy ploch pro pěší
 • mozaikové, žulové dlažby včetně slepeckých úprav
 • dlažba nástupiště zastávky MHD u pošty
 • zkušební provoz světelných signalizací křižovatek
 • montáž a zkušební provoz LED infopanelů infobodu
 • veřejné osvětlení rondelu ul. Blanická
 • demontáž obrub, rozšíření vozovky, pokládka obrub rondelu
 • přípojky nových uličních vpustí Jeremenkova
 • na zastávce naproti RCO dokončení ocelové konstrukce, montáž krytiny, elektrokabeláže a osvětlení hrany, podkladní vrstvy a mozaiková dlažba
 • výsadba keřů a stromů, plošné vegetační úpravy

30.4.2010 Plán prací na stavbě pro týden 3. 5. až 8. 5. 2010

 • zemní práce, odvodnění, podkladní vrstvy ploch pro pěší na tř. Kosmonautů
 • mozaikové dlažby ploch pro pěší včetně úprav pro postižené spoluobčany
 • osazování prvků městského mobiliáře
 • výsadba veřejné zeleně a úprava vegetačních ploch
 • kompletace SSZ křižovatek K1 a K2
 • kompletace veřejného osvětlení, osvětlení přechodů pro pěší
 • dlažba do betonu rondelu v křižovatce ul. Jeremenkova a Blanická
 • trvalé vodorovné a svislé dopravní značení na tř. Kosmonautů
 • přípojky a uliční vpusti vozovky na Jeremenkově ulici
 • realizace nové zastávky MHD na Jeremenkově ulici
 • montáž prefabrikovaných pilířů a ocelové konstrukce přístřešku zastávky naproti objektu RCO

23.4.2010 Plán prací na stavbě pro týden 26. 4. až 2. 5. 2010

 • živičné vrstvy komunikací na tř. Kosmonautů a Masarykově
 • betonové patky pro trvalé dopravní značení
 • obrubníky a zámkové dlažby zastávek MHD na tř. Kosmonautů
 • výsadby a plošné vegetační úpravy
 • frézování vozovky Jeremenkova-Blanická a dlažba středového kruhu nové okružní křižovatky
 • základové patky a kanalizace přístřešku zastávky u RCO.
 • pokládka žulových obrubníků u pošty včetně přídlažeb a uličních vpustí
 • zemní práce, odvodnění a podkladní vrstvy ploch pro pěší
 • pokládka drobné žulové mozaiky včetně stavebních úprav pro postižené spoluobčany.
 • osazování prvků městského mobiliáře

16.4.2010 Plán prací na stavbě pro týden 19. 4. až 25. 4. 2010

 • přídlažby z kostky a osazení uličních vpustí na tř. Kosmonautů
 • pokládky živičných vrstev vozovky na tř. kosmonautů včetně křižovatky K1
 • zemní práce, odvodnění a podkladní vrstvy ploch pro pěší
 • pokládka drobné žulové mozaiky včetně úprav pro postižené spoluobčany
 • výsadba veřejné zeleně a plošné vegetační úpravy
 • osazování prvků městského mobiliáře
 • kompletace veřejného osvětlení a světelných signalizací nových křižovatek
 • montáž žulových obrubníků zastávky Sidia, podkladní vrstvy a dlažba nástupiště
 • realizace patek nového trvalého dopravního značení
 • frézování a broušení staré vozovky tř. Kosmonautů

9.4.2010 Plán prací na stavbě pro týden 12. 4. až 18. 4. 2010

 • založení přístřešku zastávky u RCO vrtanými pilotami a patkami
 • montáž obrubníků křižovatky K1 včetně uličních vpustí
 • základy přístřešku zastávky Sidia - tř. Kosmonautů
 • montáž stožárů SSZ křižovatek, osvětlení přechodů
 • zemní práce,odvodnění a podkladní vrstvy ploch pro pěší
 • pokládka žulové mozaiky včetně úprav pro postižené spoluobčany
 • vegetační výsadby a plošné úpravy zeleně
 • montáž prvků městského mobiliáře

2.4.2010 Plán prací na stavbě pro týden 6. 4. až 11. 4. 2010

 • zemní práce, podkladní vrstvy a odvodnění ploch pro pěší
 • dlažba z drobné žulové mozaiky včetně úprav pro postižené spoluobčany
 • frézování křižovatky K1 mezi poliklinikou ČD a hotelem Sigma
 • frézování živičné vozovky Jeremenkovy ulice u pošty
 • montáž prvků městského mobiliáře-vitríny, lavičky, odpadkové koše, mříže ke stromům
 • výsadba veřejné zeleně a plošné vegetační úpravy
 • demontáž vybavení a nástupiště zastávky naproti objektu RCO
 • demontáž přístřešku zastávky na tř. Kosmonautů-Sidia
 • odvodnění vozovky tř. Kosmonautů - přípojky a uliční vpusti
 • montáž indukčních smyček do nových vozovek pro signalizační zařízení křižovatek

26.3.2010 Plán prací na stavbě pro týden 29. 3. až 4. 4. 2010

 • kamerový systém městské policie a DPMO
 • výroba elektronických infopanelů
 • výsadba stromů a keřů, dodávka a zpracování ornice
 • osazování prvků městského mobiliáře
 • práce na novém veřejném osvětlení
 • základ pro digitální zobrazovače
 • sloupy a kabeláže SSZ křižovatek
 • zemní práce, odvodnění a podkladní vrstvy ploch pro pěší
 • dlažby z drobné, žulové mozaiky včetně úprav pro postižené spoluobčany

24.3.2010 Plán prací na stavbě pro týden 22. 3. až 28. 3. 2010

 • zemní práce, podkladní vrstvy,obrubníky a odvodnění ploch pro pěší
 • dlažby z žulové mozaiky včetně úprav pro postižené spoluobčany
 • kabeláže a svítidla veřejného osvětlení, osazení hlavního rozvaděče
 • realizace rampy u vestibulu budovy ČD
 • montáž stožárů a kabeláží světelných signalizací křižovatek

12.3.2010 Plán prací na stavbě pro týden 15. 3. až 21. 3. 2010

Tento plán prací bude platit pouze za příznivých klimatických podmínek!

 • zemní práce, odvodnění a podkladní vrstvy ploch pro pěší
 • dlažby z drobné žulové mozaiky včetně úprav pro nevidomé
 • pokládka žulových i betonových obrubníků
 • montáž hlavního rozvaděče veřejného osvětlení
 • patka a stožár SSZ v křižovatce tř. Kosmonautů
 • nosné stožáry pro nový kamerový systém
 • kompletace a oživení nových označníků zastávek vč.digitálních zobrazovačů

4.3.2010 Plán prací na stavbě pro týden 8. 3. až 14. 3. 2010

Tento plán prací bude platit pouze za příznivých klimatických podmínek!

 • zemní práce, podkladní vrstvy pro pěší plochy před hotelem Sigma
 • pokládka žulových dlažeb z mozaiky na pěších plochách
 • realizace bezbariérové rampy u vestibulu budovy ČD
 • kompletace označníků zastávek - elektrorozvody a digitální zobrazovače
 • montáž sloupů a kabeláží pro světelné signalizace křižovatek
 • výstavba části nové vozovky na začátku tř. Kosmonautů

1 | 2 | 3 | 4 | další >