ÚPRAVA OLOMOUCKÉHO PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU − 4. ETAPA

TISKOVÁ ZPRÁVA

Mgr. Ivan Rašťák
vedoucí tiskového oddělení, tiskový mluvčí

V Olomouci 17. června 2010

Cestující vítá kompletně zrekonstruované přednádraží

Symbolické spuštění elektronického informačního systému primátorem Martinem Novotným do ostrého provozu zakončilo ve čtvrtek 17. června kompletní rekonstrukci přednádražního prostoru v Olomouci, která zlepšila dopravní logistiku v této lokalitě a zvýšila komfort pro odbavování cestujících.

Slavnostní zakončení poslední, tedy čtvrté etapy rekonstrukce přednádražního prostoru proběhlo ve čtvrtek 17. června za účasti představitelů statutárního města Olomouc, Olomouckého kraje, ale také dodavatelských firem a Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. Podařilo se tak úspěšně završit po etapách probíhající celkovou rekonstrukci přednádraží, která probíhala postupně od roku 2001 a vyžádala si v úhrnu téměř 600 milionů korun. Realizace právě dokončené čtvrté etapy přitom probíhala s využitím dotace EU z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 100 mil. korun.

Dnešním dne také skončily veškeré dopravní uzavírky, které komplikovaly v uplynulých měsících nejen tramvajový a automobilový provoz, ale také pohyb cestujících na pěších trasách. Původně stanovený termín 11. července 2010 se nakonec podařilo zhotovitelské firmě Skanska a.s. zkrátit o jeden měsíc, a to včetně vybudování dodatečně zařazené stavby okružní křižovatky v Jeremenkově ulici.

Olomoucké přednádraží je nejdůležitějším dopravním uzlem v Olomouckém kraji, který propojuje železniční dopravu s městskou hromadnou dopravou i individuální dopravou automobilovou. Po padesáti letech neměnné podoby bylo proto komplexní řešení této lokality nevyhnutelné. Zrekonstruované přednádraží nyní nabízí nejen logicky vyřešenou dopravní situaci bez zbytečného křížení tras jednotlivých typů dopravy, ale umožňuje také bezpečný a bezbariérový pohyb pěších. Pohodlnou orientaci nyní cestujícím usnadňuje především nově instalovaná elektronická informační tabule a také řada doprovodných informačních zdrojů.

„Během devítileté realizace čtyř etap rekonstrukce došlo k výraznému posunu od nevzhledného a nepřehledného místa k zajímavému modernímu řešení. Věřím, že cestující veřejnost i Olomoučané nový komfort přednádražního prostoru ocení a že jeho moderní tvář zvýší prestiž Olomouc, coby jednoho z nejvýznamnějších sídel České republiky. Zároveň bych rád poděkoval těm, kteří se v průběhu posledního desetiletí na tomto finančně, organizačně i technicky náročném projektu podíleli,“ řekl primátor Martin Novotný.

„Moderní vzhled přednádražního prostoru ocení tisíce lidí, kteří denně přicestují vlakem do Olomouce. Nejvíce mně však těší, že díky úpravám mohou nejen Olomoučané cestovat a přestupovat bezpečněji a komfortněji,“ uvedl výkonný ředitel divize Silniční stavitelství Skanska a.s. Michal Reiter. „Jsem rád, že se nám podařilo zkrátit termín dokončení i přes deštivé počasí v jarních měsících o jeden měsíc,“ dodal Reiter.

03/2009 – 07/2010
Stavební činnost ve IV. etapě rekonstrukce přednádraží:

Další údaje o IV. etapě:

Etapy rekonstrukce přednádražního prostoru

I. a II. etapa (2001 – 2002) – celkové náklady 215 mil. Kč

Úprava prostoru před hlavní budovou ČD, vybudování nástupní hrany tramvajové trati, vybudování dvoupodlažního podzemního parkoviště (341 stání), celková úprava prostoru před budovou krajského úřadu včetně vodní fontány, bezbariérové podzemní napojení do nádražních prostor.

III. etapa (2004 – 2005) – celkové náklady 113 mil. Kč

Vybudování dvoukolejné tramvajové smyčky a odstavné koleje, vybudování odstavné plochy pro autobusy a zázemí pro řidiče, dopravní napojení jižní části přednádraží přes nově vybudovanou okružní křižovatku, která umožnila příjezd do podzemního parkoviště ze směru od ulic Jeremenkova, Masarykova, Kosmonautů.

IV. etapa (2009 – 2010) – celkové náklady 263 mil. Kč
(původně byla tato částo označována jako IV. a V. etapa)

Dostavba celého přednádražního prostoru v jeho severní části a před hotelem Sigma, dopravní napojení na ulice Jeremenkova, Masarykova a Kosmonautů včetně tramvajové trati a nové tramvajové křižovatky, úpravy ploch veřejného prostranství a zeleně, instalace odbavovacího terminálu s elektronickým informačním systémem MHD a IDSOK. Vybudována okružní křižovatka v ulici Jeremenkova, která slouží zároveň jako točna pro autobusy, přemístěny a upraveny autobusové zastávky v Jeremenkově ulici a zastřešena zastávky IDSOK u budovy RCO.

Stavební úpravy mostu přes řeku Bystřici v Jeremenkově ulici

V tomto případě se jednalo o samostatnou investiční akci statutárního města Olomouc, která zahrnovala rekonstrukci chodníkových říms, repasování stávajícího zábradlí a přeložky inženýrských sítí. Stavební práce nákladem 14 mil. Kč prováděla od listopadu 2009 do června 2010 stavební firma NAPKO spol. s r.o.

Oprava mostu probíhala během rekonstrukce přednádražního prostoru tak, aby obě stavební činnosti skončily zároveň a mohl být obnoven silniční provoz v plném rozsahu.